POKERS

Pokers ir ļoti populāra kāršu spēle, kurā tiek vāktas kāršu kombinācijas un liktas likmes, cenšoties izveidot pēc iespējas labāku uzvaras kombināciju, vienlaikus “lavierējot” ar likmju izdarīšanu. Spēles uzvarētājs ir tas, kuram rokās ir stiprākā kāršu kombinācija (hand selection), vai arī tas, kurš palicis spēlē pēdējais, jo pārējie nav piekrituši viņa likmei un nometuši kārtis!
Noteikumi

Texas holdem pokera spēles noteikumi un spēles gaitas apraksts.

Spēles sākumā, pēc starta likmju (blinds) izdarīšanas, katram spēlētājam izdala divas kārtis. Tālāk, galda vidū tiks izdalītas vēl 5 kopējās kārtis (no sākuma trīs kārtis, pēc tam 1 kārts, un tad pēdējā – piektā kārts), kuras visi spēlētāji drīkst iekļaut savas kombinācijas veidošanai (ja jums rokā ir kalps, un galdā kalps, tas nozīmē, ka jums jau ir pāris).

Spēlētāja gala kombinācija  tiek noteikta izmantojot piecas labākās kārtis no 7 kārtīm, kas ir pieejamas spēlētājam. Stiprākā kombinācija uzvar spēli un saņem šīs partijas banku (pot). Ja 2 vai vairākiem spēlētājiem ir vienāda stipruma kombinācija, banka tiek dalīta vienlīdzīgi. Spēli var vinnēt arī priekšlaicīgi, ja kāds izdara likmi, bet pārējie negrib riskēt un nometas.

Divi no spēlētājiem izdara obligātās likmes (“blinds”). Katram spēlētājam tiek izdalītas 2 viņa kārtis. Pulksteņrādītāja virzienā tiek izdarītas likmes. Visiem spēlētājiem, kas grib palikt spēlē, jāpielīdzinās lielākajai linkmei. Tiek izdalītas 3 kopējās kārtis (“flop”). Pulksteņrādītāja virzienā tiek izdarītas likmes. Visiem spēlētājiem, kas grib palikt spēlē, jāpielīdzinās lielākajai linkmei. Tiek izlikta 4. kopējā kārts (“turn”). Pulksteņrādītāja virzienā tiek izdarītas likmes. Visiem spēlētājiem, kas grib palikt spēlē, jāpielīdzinās lielākajai linkmei. Tiek izlikta 5. kopējā un pēdējā kārts (“river”). Ir iespēja pēdējo reizi izdarīt linkmes. Kāršu atvēršana (“showdown”). Skatās stiprāko kombināciju spēlētājiem, kas palikuši spēlē.

Kad obligātās likmes ir izdarītas, dīleris izdala katram spēlētājam pa 2 kārtīm, kuras netiek rādītas citiem. Trešajam spēlētājam (uzreiz aiz „big blinda”) tiek dots vārds, un viņam ir jālemj, vai piedalīties spēlē šajā partijā (atkarībā no tā, kādas kārtis ir iznākušas). Ja viņš izlemj spēlēt, tad ir jāpielīdzinas vismaz obligātajai likmei (blaindam), vai arī jāpaaugstina (raise). Ja kārtis ir sliktas, un viņš nevēlas spēlēt, tad met nost kārtis (fold) un izstājas no pašreizējās partijas. Ja viņš izlemj paaugstināt, tad visiem nākamajiem spēlētājiem, kas gribēs piedalīties šai partijā, ir obligāti jāpielīdzinās viņa likmei, vai arī vēl jāpaaugstina. Paaugstināt drīkst arī spēlētāji, kam bija obligātās likmes, kad „teikšana” nonāk līdz viņiem.

Parasti, pirms spēles, vienojas par paaugstināšanas reižu skaitu, apjomu un maksimumu. Vienkāršākais veids, ka spēlētājs aplī var paaugstināt tikai vienu reizi, kad pienāk viņa kārta, un minimums, par ko var „pacelt” ir blinda apjoms. Maksimumu var ierobežot ar noteiktu summu, vai ar tekošo galda apjomu (pot limit), vai arī neierobežot (no limit). Likmju paaugstināšanai ir nozīme spēles taktikā, jo to parasti izmanto blefošanai, lai nobaidītu pārējos spēlētājus.

Likmju izdarīšanas process beidzas, kad tie, kas piedalās spēlē, ir pielīdzinājušies augstākajai likmei (visi spēlētāji, kas turpina piedalīties, ir uzlikuši vienādu likmju lielumu, visi pārējie nespēlē, viņu pirms tam ieguldītās likmes paliek uz galda, un tiks uzvarētājam).

Pēc likmju vienādošanas, dīleris izdala galdā trīs kopējās kārtis – tā saukto flopu. Šīs trīs kārtis nosacīti pieder visiem spēlētājiem, un tās drīkst izmantot kombinācijā ar savām divām kārtīm, kas rokā. Piemēram, rokā ir 5 un 6, galdā 7, 8, 9. Tas nozīmē, ka spēlētājam ar 5 un 6, jau sanāk strīts. Pēc 3 kāršu izlikšanas, gājiens nonāk pie nākamā spēlētāja pa kreisi no dīlera. Tam ir jāizlemj, ko darīt. Pamatā, spēlētājam jebkurā brīdī var būt kāda no šīm iespējām: palaist garām, un dot iespēju „runāt” nākamajam spēlētājam (check), ja neviens vēl nav paaugstinājis, paaugstināt likmi (raise). Šai brīdī, visiem spēlētājiem pa kreisi no viņa vajadzēs vismaz pielīdzināties vai mest nost. Pielīdzināties pašreizējajai likmei (call), kuru izdarījis kāds cits, mest nost kārtis (fold) un izstāties no partijas.

Likmes tiek izdarītas, tāpat kā pirmajā reizē (pēc divu kāršu izdalīšanas) – pulksteņrādītāja virzienā no dīlera, tikai nav vairs obligāto likmju. Pamat lieta – ja kāds spēlētājs paaugstina, tas nozīme, ka visiem spēlētājiem, kas ir aiz viņa, būs „jārunā” un vismaz jāpielīdzinās.

Kad likmes izdarītas, tiek izdalīta 4 kopējā kārts (turn). Sākas likmju izdarīšana, vārds tiek dots nākamajam spēlētājam aiz dīlera. Pašlaik spēlē ir situācija, kad spēlētājs var izvēlēties, kuras trīs no četrām pieejamajām kārtīm, viņš izmantos savas kombinācijas veidošanā, jo pokera kombinācijā piedalās tikai 5 kārtis. Taču, šīs 4 kopējās „community cards” pieder vienlaicīgi visiem spēlētājiem. Ja galdā ir dūžu pāris (AA), šis pāris skaitās visiem spēlētājiem.

Pēc likmju paaugstināšanas un „vienādošanās” (ja tāda vispār bijusi – visi spēlētāji var arī čekot), tiek likta galdā 5. kārts (river). Sākas pēdējais likmju izdarīšanas aplis. Spēlētāji var kombinēt savu vienu vai divas kārtis, kas rokā, ar jebkurām četrām vai trīs kārtīm no galda – tā, lai kombināciju kopā veidotu 5 kārtis (piem., četras kārtis no galda + viena kārts rokā).

Pēc likmju pabeigšanas, iestājas spēles noslēgums (showdown). Spēlētāji, kas palikuši, ver vaļā kārtis sākot ar to, kas pēdējais paaugstinājis, un pēctam nākamais pulksteņ rādītāja virzienā. Nākamie spēlētāji drīkst nevērt vaļā kārtis, ja redz, ka tāpat ir zaudējuši. Tad viņi vienkārši nomet aizvērtas kārtis, tā dodot saprast, ka tiem ir vājāka kombinācija, par tām, kas ir atvērtas. Uzvar viena stiprākā kombinācija, kas arī saņem visu galda saturu. Ja spēlētājiem ir vienāda stipruma kombinācijas, galdu sadala uz pusēm.

Kombināciju vienādība uzreiz nav tik acīm redzama. Ja spēlētāju „vienādās” kombinācijas veido 4 vai mazāk kārtis, tad skatās nākamo stiprāko kārti. Svarīgi, vai šīs nākamās stiprākās kārtis pieder kādam no spēlētājiem vai ir galdā.

Kādā veidā svākt stiprāko kāršu kombināciju (hand’u)

Spēlētāji no 2 sva kārtim un atvērtām kārtīm savāc labako 5 kāršu kombināciju, tā saucamo hand‘u.

Pokera kombinācijas

(no augstākās līdz zemākai)

1. Karaliskais masts (Royal Flush)
10♠ J♠ Q♠ K♠ A♠

2. Masta grupa (rinda) (Straight Flush)
5♠ 6♠ 7♠ 8♠ 9♠

3. Četras vienadas (Four of a kind)
A♦ A♣ A♥ A♠

4. Pilna māja (Full house)
J♠ J♦ K♣ K♠ K♥

5. Masts (Flush)
3♠ 7♠ 9♠ Q♠ A♠

6. Rinda (Straight)
8♠ 9♣ 10♦ J♥ Q♠

7. Trīs vienādas (Three of a kind)
10♠ 10♣ 10♦

8. Divas pāri(Two pair)
9♦ 9♣ Q♥ Q♠

9. Viens pāris (One pair)
J♥ J♠

10. Augstākā kārts (High card)
2♠ 4♣ 8♦ K♥ Q♠

Spēļu kāršu kombinācijas (Making a Hand)

Daudzos pokera variantos, tādos kā Texas Holdem, 7 Card Stud and Omaha, spēlētājiem ir jāizvēlas no 7 vai arī 9 kārtīm labākā kārsu kombinācija, savienojot jau esošās kārtis. No kombinācijas izvēles (hand selection), vērīguma un saprašanas atkarīgs, vai spēlētājs laimēs vai zaudēs. Spēlētājam vienmēr ir izvēle – spēlēt vai nespēlēt ar savu kāršu kombināciju (hand), tās samazina šīs spēles veiksmes faktorus.

Piemērs:
Spēlētājs „A“: {a-Spades}{k-Hearts};
Spēlētājs „B“: {j-Diamonds}{9-Spades}.

Galds (kopīgās kārtis): {a-Diamonds}{10-Clubs}{k-Spades}{k-Clubs}{q-Diamonds}.

Spēlētājs „A“ izmantos savas kārtis {a-Spades}{k-Hearts}, nokomplektēs ar trījām kopīgām kārtim {a-Diamonds}{k-Spades}{k-Clubs}, padarot sev vajadzīgo kombināciju, šoreiz „pilns nams“ (full house) {a-Diamonds}{a-Spades}{k-Hearts}{k-Spades}{k-Clubs}.

Spēlētājs „B“ savā kombinācijāizmantos tikai vienu kārti {j-Diamonds} un četras kopīgās {a-Diamonds}{10-Clubs}{k-Clubs}{q-Diamonds}, šajā gadījumā noformējot kombināciju „rinda“ (straight) {a-Diamonds}{k-Clubs}{q-Diamonds}{j-Diamonds}{10-Clubs}.

Šajā gadījumā, spēles beigās „pilns nams“ (full house) laimē pret „rindu“ (straight).

Texas Holdem spēlē var spēlēt ar tā saucamām kopīgām kārtīm (play the board), tas nozīmē, ka Jūs neizmantojat savas kārtis, bet spēlējat ar visām 5 kopīgām kārtīm, izveidojot sev vajadzīgo kombināciju. Piemēram: Jūsu rokās ir {a-Spades}{j-Diamonds}, bet uz galda {q-Hearts}{k-Hearts}{7-Hearts}{9-Hearts}{2-Hearts}, tad labāka kombinācija ir “masts” vai krāsa, kuru veido 5 kārtis. Bet ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo oponenti pie galda līdzīgi var izmantot to pašu kombināciju un to pašu labāko, ko Jūs iedomājāties, sadalot „banku“ (split pot).